23
12

Ozonowanie pomieszczeń warszawa

Ozonowanie pomieszczeń (RO) jest procesem wytwarzania ozonu w pomieszczeniu. Ozonowanie pomieszczeń jest wykorzystywane do dezynfekcji (sterylizacji) pomieszczeń oraz do eliminacji nieprzyjemnych zapachów.

Jeśli mowa o takiej usłudze jak ozonowanie pomieszczeń Warszawa jest miastem, gdzie jest najczęściej przeprowadzane w szpitalach lub klinikach medycznych, gdzie obecne są duże ilości bakterii, wirusów i innych patogenów. Wytwarzanie ozonu jest korzystne, ponieważ zabija on patogeny w kontakcie z nimi bez konieczności stosowania drogich urządzeń do sterylizacji.
Procedury ozonowania pomieszczeń wymagają specjalnego przeszkolenia i powinny być przeprowadzane tylko przez osoby przeszkolone.

Ozon reaguje z patogenami w kontakcie, a powstające jony ozonu znajdują i niszczą patogeny. Ozon jest gazem niestabilnym i musi być wytwarzany w sposób kontrolowany, w przeciwnym razie ulegnie rozkładowi (rozpadowi) na tlen. Generatory ozonu wytwarzają ozon przepuszczając prąd o wysokim napięciu przez niewielką ilość tlenu, co powoduje jego rozpad na ozon.

Moc generatora do ozonowania pomieszczenia określa ilość ozonu, która może być wytwarzana przez urządzenie. Zazwyczaj, im większe pomieszczenie, tym mocniejszy generator. Ozonowanie pomieszczeń sterylizuje powierzchnie i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Skuteczność ozonowania pomieszczeń zależy od ilości wytworzonego ozonu, czasu pozostawania ozonu w pomieszczeniu oraz stężenia ozonu w pomieszczeniu.

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń przeprowadzane jest w zaciemnionym pomieszczeniu, ponieważ światło może zmniejszyć skuteczność ozonowania pomieszczeń. Usługa taka jak ozonowanie pomieszczeń Warszawa pozwala przeprowadzić w ramach bezpiecznego i skutecznego sposobu na utrzymanie czystości w pomieszczeniu wymagającym braku obecności patogenów.