1
3

Jak przeprowadzić regularne kontrole gaśnic w firmie?

Jakie są zasady regularnej kontroli gaśnic w firmie?

Regularna kontrola gaśnic jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa w każdej firmie. Nie tylko regulacje prawne, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek nakazują dbanie o prawidłowy stan urządzeń przeciwpożarowych. Kontrola gaśnic powinna odbywać się przynajmniej raz w roku, niezależnie od wielkości i specyfiki prowadzonej działalności. Jest to kluczowy element każdej polityki bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami, okresowe przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane przez specjalistyczne firmy, które posiadają niezbędne uprawnienia. Na podstawie kontroli jest wystawiany certyfikat, który potwierdza sprawność urządzenia. Właściciele firm i osoby odpowiedzialne za BHP muszą mieć świadomość, że kontrola gaśnic to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo pracowników i całej firmy.

Kiedy powinna odbywać się kontrola gaśnic?

Chociaż, jak już zostało wspomniane, kontrola gaśnic powinna odbywać się raz do roku, są sytuacje, kiedy może być potrzebna częściej. Dotyczy to szczególnie firm, które działają w branżach wysokiego ryzyka, na przykład w przemyśle chemicznym czy hutniczym. Ważne jest również, aby pamiętać o kontroli gaśnic po ich użyciu. Nawet jeśli gaśnica została użyta tylko raz, musi zostać wymieniona lub napełniona na nowo.

Regularna kontrola gaśnic to również okazja do sprawdzenia, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo rozmieszczone i czy personel firmy wie, jak z nich korzystać. Dlatego też, niezależnie od obowiązkowych przeglądów, warto cyklicznie przeprowadzać szkolenia z zakresu obsługi gaśnic i zasad reagowania w sytuacjach pożarowych.

Jak wygląda proces kontroli gaśnic?

Proces kontroli gaśnic rozpoczyna się od wizualnej oceny stanu gaśnic. Fachowcy sprawdzają, czy na urządzeniu nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak wgniecenia, pęknięcia, czy rdza. Kolejnym etapem jest kontrola ciśnienia i zawartości gaśnicy. Wszystkie te informacje są zaznaczane na specjalnej karcie kontrolnej, która jest dołączana do gaśnicy.

Podczas kontroli gaśnic specjaliści sprawdzają również, czy gaśnica posiada odpowiednie etykiety i znaki, które informują o jej przeznaczeniu. Również te dane są uwzględniane w raporcie z kontroli. Ostatnim etapem jest sprawdzenie daty ostatniego przeglądu, aby zobaczyć, kiedy gaśnica powinna być ponownie skontrolowana. Jeśli gaśnica nie przeszła kontroli pozytywnie, musi być wymieniona na nową. https://fireshop.com.pl/blog/jaka-gasnice-do-firmy-wybrac